Minust

Erme Martin
Erme Martin

Minust

Olen Erme Martin ja üks teie seast ehk tavaline /eriline inimene, kes on tulnud siia maailma oma rada tallama.

 Olen palju aastaid  töötanud finantsvahendusettevõtetes (pangad, kindlustused, liisingud) erinevatel ametikohtadel: klienditeenindajana, tootejuhina, müügijuhina, esinduse juhina ja finantsnõustajana. Lõpetanud Tallinna Majandunduskooli – juristi kvalifikatsiooni (diplomiõpe).  Kõikidel nendel ametikohtadel on vaja olnud koolitada nii  töötavat meeskonda kui  sisementorina aidata uuel töötajal uude rolli sisse elada. Koolitajana olen kutsutud osalema lektorina Tallinna   Teeninduskooli kutseharidust omandatavatele noortele valikkursuse ainet “Isiklikud rahaasjad”. Minu teema on “Kindlustustegevus ja kindlustusturg”. Olen neid rolle kõiki väga nautinud.  Pealegi suhtlemine ja  inimene üleüldse on see mis  mind tohutult inspireerib.

 Elusündmused viisid mind punkti kus tekkisid küsimused, millele ma hakkasin vastuseid otsima. Mis toimub inimese ajus? Kust tulevad käitumismustrid? Mis selle käivitab? Kuidas meeltes toimuv mõjutab meie keha? Kuidas leida tasakaal iseendas selles müra täis elukeskkonnas? Mis asja ma õieti siin maamunal ajan ja kas ma ise olen kõige selle juures õnnelik? Asusin uuesti õppima. Lisaks psühholoogia bakalaureuse kraadile, olen täiendanud ennast Tartu Ülikoolis psühholoogiline nõustamises ja psühhoteraapias ning kriisipsühholoogias. Erinevaid teraapiasuundi on maailmas väga palju. Mõned terapeudid peavad kõige olulisemaks inimese mõtlemise muutmist, mõned panevad pearõhu tunnete väljaelamisele, mõned tegelevad vaid kehaga. Vajalikud on need kõik. Mind kõnetas Psych-K (psühholoogilise kinesioloogia) ja Shindo (http://shindo.ee/mis-on-shindo/). Oman PSYCK-K praktiku diplomit ning kasutan seda suurepärast tööriista ka töös klientidega. Shindo gruppide juhendaja olen järjepidevalt aastast 2014 kuni tänaseni.  Kiidan seda meetodit taevani ja suure rõõmuga käin Shindo-d  tutvustamas erinevatel  üritustel. Shindo juhendamis kogemus nii Eestis kui Hispaanias.

Olen reisinud palju erinevates maades, tutvunud paljude erinevate inimeste ja  kultuuridega. Eriti südamelähedaseks on saanud budism. Budismi paremaks mõistmiseks tuleks silmas pidada, et see Indiast alguse saanud maailmausund peab tähtsamaks õiget eluviisi ja vaimseid praktikaid, mitte abstraktset filosoofiat. Ülikooli lõputöö kirjutasin teemal: „Budistlike õpetuste rakendamine igapäevaelus ja lääne psühhoteraapias.” Nii ongi alates 2009 a.  minu tegevused ja tähelepanu suunatud nii iseenda kui teiste inimeste sisemise tasakaalule ja hingelis/vaimsele tervisele: ühendades idamaised ja läänelikud lähenemised. Tegutsenud eraettevõtjana psühholoogilise nõustajana ja viinud läbi vaime tervise teemalisi loenguid nii Eestis kui Hispaanias. Osalenud projektis “Vaimse tervis tugiteenuste pakkumine Lääne-, Saare ja Hiiumaal”  lektorina ja individuaalnõustajana. (Abifinantseerija Hasartmängumaksu Nõukogu/Sotsiaalministeerium). Projekt hõlmas 10 seminari ja 60 individuaalnõustamist.

Elult saadud kogemused on nagu pärlid üksteise järel reas, iga järgmine on välja kasvanud eelmisest, iga mõtte ja teoga loome oma tulevikku. Iga kogemus, rõõmus või kurb, õnnetunnet või pettumust valmistav on andnud teadmisi ja oskusi, mis aitavad järgnevaga paremini toime tulla. Nii olen ma ise pidevas õppimise,  vastuvõtmise ja jagamise  protsessis. Tänan !