Vaimse tervise tugiteenuste pakkumine Lääne-, Saare- ja Hiiumaal 01.01.2014 –31.03.2014

Käesolev projekt on ellu kutsutud põhjusel, et paljud abivajajad jõuavad abi otsimise või esmase diagnoosini alles siis, kui probleemid või psüühikahäired on pikka aega kestnud.

Seetõttu oleme seadnud projekti prioriteediks vaimse tervise probleemide varajase märkamise ja sekkumise, kuna inimeste võime ja valmisolek probleeme varakult märgata ja ennast abistada  on suuresti seotud nende teadlikkuse ja hoiakutega.

Edendus- ja ennetustegevus peaksid jätkuvalt olema suunatud inimeste vaimse heaolu saavutamisele ja säilitamisele ning toimetulekule stressiga igapäevases elukeskkonnas.

Projektitegevustena viime läbi 10 vaimse tervise alast loeng-seminari Saare-, Hiiu- ja Läänemaal ning 60 psühholoogi ja psühhoterapeudi individuaalnõustamist. Soovime projekti tegevustega toetust pakkuda eeskätt väiksemate piirkondade inimestele, kellel on väga piiratud juurdepääs vaimset tervist toetavatele teenustele.

Kõrgendatud tähelepanu tuleb suunata neile, kelle heaolutunne võib olla vähenenud ja lootusetusetunne suurenenud, s.o. tundlikele sihtrühmadele või riskirühmadele, kel ei pruugi olla tõsisemaid või väljakujunenud psüühikahäireid, kuid kes vajaksid rohkem informatsiooni edasiste probleemide ennetamiseks ja nendega toimetulekuks.

Projekti tegevustega soovime:

  1. pakkuda võimalust Saare- Hiiu- ja Läänemaa eakate,pikaajalistele terviseprobleemide ja puuetega inimestele ja nende lähedastele vaimse tervise alastel seminaridel ja nõustamises. Seeläbi aitame säilitada emotsionaalset tasakaalu, mis omakorda tagab parema toimetuleku igapäevaeluga ning aitab vältida haiguse uut ägenemist, millega võib kaasneda invaliidistumine.
  2. parandada haigete enesehinnangut ja suhtlemisoskust ning võimaldada õppida üksteise kogemustest;
  3. õpetada terviseprobleemidega toimetuleku psühholoogilisi meetodeid ja lõdvestustehnikaid, mida osalejad saavad ka ise igapäevaelus iseseisvalt rakendada, suurendades seeläbi eluga rahulolu ning ennetades sotsiaalset tõrjutust.
  4. Pakkuda haigetele ja nende lähedastele abi eneseabiks, julgustada neid aktiivselt iseendaga tegelema, et nad saaksid paremini oma igapäevaeluga toime tulla, emotsionaalset tasakaalu hoida ning seeläbi paranemisprotsessi toetada;
  5. kasvatada teadlikkust iseendast ja ümbritsevast.ning selle .mõjust  tervislikule ja emotsionaalsele seisundile;

projekti juht   Liia Põldemaa 5296779liia.poldemaa@gmail.com

Projekt on ellu kutsutud MTÜ Islander eestvedamisel ja Hasartmängu Nõukogu toel.