Kristallitarkus

Kristallid ei ole “New Age” veidrus ja ole nad ka mänguasjad. Nad on tõelised ning teenivad inimkonna tulevasi sugupõlvi.
Oma reisidel kõikja maailmas näen ma üha enam ja enam inimesi, kes avavad oma meeled holistlikule eluviisile ning kristallid kristallide kasutamisele oma elus. See näitab , et me areneme ning oleme muutumas vastuvõtlikuks kõrgematele, iidsetele energiastruktuuridele ja teadmustele.
Kristalle on Maal kasutatud 80 000 aastat. Nad olid jõuallikaks Lamuuria ja Atlantise iidsetes tsivilisatsioonides.

Inimesed otsivad vastuseid oma küsimustele, miks on elu nii keeruline ja miks me praegune tsivilisatsioon on mandunud vasturääkivuste kogumiks. Kui filosoofia, psühholoogia, eneseabirühmad ning isegi religioon ei tule toime mõttekate väliste lahenduse pakkumistega, hakkavad inimesed otsima seestpoolt. Sissepääsu sisemisse teadlikku vaimsusse võib avada kvartskristallide kasutamine.

Kõikjal meie ümber on kvarts. Mõned eriteadlased arvavad, et ligi 33% Maa pinnast koosneb sellest mineraalist, samal ajal asetsevad teadmata merepõhjas. Enamus inimesi märkab neid kive tänu kivipoodides, juveelipoodides, raamatutes ja õpperühmades leiduvate kvartsi ja teiste taoliste mineraalide kasvavale hulgale.
Atlantise ja Lemuuria legendaarsetel tsivilisatsioonidel olid kristallid põhiliseks energiaallikaks. Ühtlasi kasutati neid raviks , õpetamiseks ning planeetidevaheliseks kommunikatsiooniks. Hilisematel aegadel kasutasid šamaanid neid kive riitustel inimese ühendamiseks ta vaimuga. Ennustajad ja meediumid kasutavad ikka veel kristallkuule, püüdes tungida aja- ja ruumivälistesse dimensioonidesse.

Kasutusala tehnikas
Kristalle kasutatakse mitmeti ning nad mõjutavad meie moodsat elu. Neid kasutatakse kellades, aparaatides, raadiotes, televiisorites, arvutites ja telekommunikatsiooniseadmetes.
Ent kristallidel on isegi suurem tähtsus kui nende kasutamine meie peaaegu kunstile lähenevas tehnikas. Nad aitavad tõusta kõrgemale meie praeguse elu monotoonsusest ja piiratusest ning võimaldavad juurdepääsu vaimu sisemistele dimensioonidele.
Inimkonna tohutu enamus on olnud ajalooliselt piiratud kolmemõõtmelisest maailmast. Kuni 19. Saj. keerles me olemasolu igapäevase töö ümber, mis tagas toidu, peavarju ja rõivad. Mõistuse avardamine ja areng oli jäetud vähestele, kellel olid need põhilised elutegurid tagatud. Füüsiliselt viis 20. Saj. meid agraarsest ja industriaalsest ajastust kiiretempolisesse tehnikamaailma. Vaimselt äratab see New Age meie sisemised võimed ja vaimuanded ning äratab vajaduse isiksuse arengu järele.
Tingituna tänapäeva kasvavast stressist, vajadusest materiaalse omandi järele, muserdatud suhetest ja omaette territooriumi puudusest on paljud inimesed sunnitud otsima sisemist teadlikku vaimsuse pühamut iseendast.

Teadliku vaimsuse definitsioon
Enamik meist mõistab sõna teadlikkus. Me tunneme teadlikult oma kehavälist argirutiini ja tegevuste füüsilist keskkonda. Sõna vaimsus tähendab tähelepanelikkust, tajumisvõimelisust, tundlikkust ja kooskõla meie sisemise minaga. Ent teadlik vaimsus viib meid sammu võrra edasi, sest see omistab tundlikkuse nii väliste kui ka sisemiste tingimuste suhtes. See on teadmus, mõistmine ning äratundmine nii alateadlikul kui teadlikul tasandil.
Enamik konflikte elus on tingitud barjäärist nende kahe tasandi väljendumise vahel, mis võivad omavahel erineda nagu öö ja päev. Alateadlik intuitiivne mina on degradeerunud kui ebaloogiline, kuna teadlik mõtlemise seisund on üldiselt tunnustatud. Oleme alla surunud oma intuitiivsed võimed, mis on täiesti mõtestamata ja ebaloogilised ning sõltumatud kehalistest aistingutest. Meie hämmastav võime hoiatada, ennustada ja oma teadlikke mõtteid juhtida püsib suhteliselt puutumatuna, oodates vallapäästmist. Kristallid võivad aidata vallandada neid mõistuse piirkondi ning luua kõrgendatud tasakaalu alateadliku ja teadliku seisundi vahel.
Kristallide otstarve on meid õpetada ja teenida. Ärkavale mõistusele saavad nad pakkuda rohkesti funktsioone, nagu unenägude juhtimine ja suunamine, keha puhastamine negatiivsetest energiatest, mõistuse keskendamine, vaimne ja füüsiline tervendamine ja telepaatia, ühendumine soovitud paikadesse ning teisi potentsiaalseid piiramatuid ülesandeid.
Neid mineraale on kõige õigem iseloomustada kui elavaid arvuteid, ilma ainsagi elava tundmuse, eelarvamuse, veendumuse või skepsise tõkketa.
Kui teil on kannatlikkust, otsustavust, suur töövõime ning usk iseenese sünnipärastesse võimetesse, aitavad kristallid kiirendada ja suunata teie sisemist arengut.

Kristallide vormid
Kvarts, nagu teisedki mineraalid, kasvab maapõues, harilikult vulkaanilise kivimite kihtides. Kvartsi värvus on tekkinud teiste mineraalide jälgedest. Näiteks on ametüst tumedat punakaslillat värvitooni tänu rauasisenditele. Roosa kvarts sisaldab mangaani või titaani. Läbipaistvus annab kvartsile võime neelata ja peegeldada kõiki valguse spektri värvivõnkeid. See teeb temast unikaalse raviinstrumendi, mis toob valgust ja energiat me füüsilistesse ja vaimsetesse kehadesse.
Mitmed kristallide kasutajad vaidlevad, kas lihvitud kvarts (masinaga lõigatud ja tahutud) sisaldab rohkem energiat kui looduslik kivi. Lõikamata kvartsi eelis on selles, et inimene ei ole ta võnkeid häirinud. See teisend on oluliselt odavam ja ta on kättesaadavam kui lihvitud kristallid.
Lihvitud kvartsil on mõned eelised. Tuntud kristalliuurija M. Vogel avastas, et kristalli lõigates ja tahudes selle akumuleerimisvõime suurenes. See tegi temast vahetuma tööriista ulatusliku eeterlik ravi ja teadlike mõtete projitseerimise jaoks.
Kristalli jõuga tutvumise algetappidel ei soovitata lihvitud kvartsi kasutada ravi ega meditatsiooni eesmärgil. Kui ollakse juba rohkem kooskõlas nende valguse tööriistadega, võivad lihvitud kvartsi energiad lasta end tundma õppida.

ENERGIAVÄLJAD
Vibratsioonid ümbritsevad kogu mateeriat. Heli, värv, valgus, mineraalid, inimesed jne. vibreerivad kõik erinevatel sagedustel, kuid omavad siiski võimet üksteist vastastikku mõjustada. Kui kvartsi energiad lisada meie enda omale, on loodud uutmoodi ühendatud vibratsioonijõud. Ühendatult sulavad me võnkumised kokku täiuslikus harmoonias, aidates seega mail tõsta oma energiaid tunnetuse kõrgematele tasanditele.

Kristalli energiaväljad
Kvartskristallid on elektromagnetilise energia looduslikud juhid. Iga liikuv elektron tekitab energiavälja. Korrapärane, ühtlane elektromagnetilise energia voog liigub vabalt läbi kristallistruktuuri. See liikumine saab võimalikuks tänu spiraalselt kerkivate kolmnurkade molekulaarsele ehitusele. Energia tõmmatakse sisse ja läbi kristallikehami ning siis projitseeritakse välja selle tipust. See järjekindel mõju teeb kristallidest parimad tööriistad harmoonilise tasakaalu loomiseks me füüsilise ja vaimse mina vahel. Nad aitavad ümber paigutada kõiki tasakaalustamata energiaid ja eemaldada tõkkeid, mis võivad takistada uute tunnetuse tasandite imbumist teadvusse.
Kristallid võivad muutuda me endi võnkumiste pikenduseks, nende energia seguneb meie omaga ja õigesti programmeeritult võib vabastada mõistuse avastama potentsiaalselt piiramatut tunnetust.

Inimese energiaväljad
Eeterlik keha
Meie nahk on ümbritsetud energiakookoniga, mis kiirgab meist umbes nelja tolli kaugusel. Vilunud vaatlejale paistab see keha nagu lillakashall udu. See kest sisaldab meie füüsilise keha energiaid. Sel on võime neelata ja säilitada Päikese ja Maa vitaalseid energiaid, mis on omakorda toit meie füüsilisele struktuurile. Füüsilise keha seisukorra üle saab otsustada, vaadeldes seda kesta. Kui inimene on täiusliku füüsilise ja vaimse tervisega, pole eeterlikul pinnal auke ega defekte. Kui ilmneb kas füüsilist või vaimset laadi puudusi, ilmnevad kookonisse rebendid või augud. Kui defektid jäävad avastamata, võib haigus või valu ilmneda füüsilises kehas.
Vaimsed kehad
Ümber eeterliku keha, mille laius on sageli enam kui mitu jalga, hoovavad emotsionaalse ja mentaalse energia kehad. Neid kahte võnkevälja nimetatakse vaimseteks kehadeks.
Emotsionaalne osa (nimetatud ka astraalseks) säilitab sellised tunded nagu hirm, julgus, rõõm, kurbus, armastus ja viha. Tekkinud tunded vabastatakse järgnevalt individuaalsete päästikute poolt füüsilisse struktuuri. Näiteks lähedase inimese surm võib esile kutsuda kurbuse reaktsiooni. Mida tugevam on tunne, seda rohkem teateid kantakse üle emotsionaalsest kehast selle füüsilisele teisikule. Vastav reageering võib olla nutt, värinad või haigus.
Vaimsete kehade mentaalset osa võib kirjeldada kui „..aktiivse intellekti tuuma. Selle omadused on reeglid, juhised, väärtushinnangud, distsipliin, kontroll ja otsustusvõime.“ Nagu emotsionaalse keha puhul, võib ka mentaalse keha igasugune disharmoonia lõppeda füüsiliste sümptomitega. Näiteks kui inimene sooritab ebamoraalse teo (toe, mis on vastuolus tema sisemise uskumuste süsteemiga), võib see inimene alateadlikult karistada füüsilist mina haigusega. Mentaalne keha toimib tasakaalustajana eeterlike ja emotsionaalsete aspektide vahel, kasutades „…aktiivset intellekti, distsipliini, mälu, otsustus –ja diferentseerimisvõimet, et analüüsida ja töödelda infot.“ Mentaalne keha otsustab, mis võib imbuda teistesse kehadesse, mis mitte. Võib toimuda ahelreaktsioon, kui vaimsete kehade emotsionaalne ja mentaalne osa juhivad eeterlikku, mis omakorda mõjutab füüsilise struktuuri seisundit. Et olla täiusliku holistliku tervise juures, on vaja kõigepealt saavutada ja siis säilitada tasakaal kõigi nende kehade vahel.
Aura
Eeterliku ja vaimsete kehade kombinatsiooni tulemuseks on see, mis on tuntud kui inimese aura. Websteri sõnastik kirjeldab seda energiavälja kui „õhkajat, peent mõjurit või omadust, mis õhkub inimesest või esemest või ümbritseb teda“. Usutakse, et auras asub hing. Nii iidse kui üldise veendumuse järgi jääb see inimesest pärast surma alles. Hing kiirgab kolme keha värvivõnkeid. Neile, kel on arenenud vaimne nägemine, on nende värvide emiteeritud puhtus märk vaimse ja füüsilise keha seisundist. Usutakse ka, et selle põhjal saab teha tähelepanekuid mitte ainult tervise, vaid ka inimese eelmiste elude, tulevikusündmuste ja vaimsete juhiste kohta.
Kristalli ja inimese energiad
Selleks, et jõuda suurema teadliku tarkuseni oma emotsionaalsete ja füüsiliste seisundite kohta, ühendame me oma energiaid kristallidega. Meie suhteliselt ebajärjekindlate võngete sidumine kvartsi tasakaalustavate võngetega võib luua sinna meie füüsilise, eeterliku ja vaimse mina vahel. See saavutatakse kristallimeditatsioonide ja –ravi abil.

ARENGUINSTRUMENDID
Usutakse, et vajalikud kristallitüübid on olemas selleks, et abistada iga otsijat, kes tõesti taotleb sisemist ärkamist. Need arenguinstrumendid võivad ilmuda kingitusena, või olla ostetu isiklike genereerivate või ravikristallide kujul.

Isiklikud kristallid
Isiklikust kristallist saab programmeerimisega kõige tähtsam tööriist teie mõistuse varjatud piirkondade avamiseks. Kui selle võnked on täiesti integreeritud teie enda omadega, algab harmooniline suhe. See kvarts võib võimendada sisemist arengut, olgu te meditatiivses, magavas või ärkvelolekus. Sellest kristallist saab teie teadliku ja siiski läbiuurimata mina avardaja. Tuleb olla eriti hoolikas, kui valite seda instrumenti arengu jaoks. Püüdke hankida terve tipuga ja selle pinnal nähtava kuue tahuga üksik teravik. Kui tipp on täksitud, ei ole väljakiirgav energia eriti keskendatud. Ka peaks olema kristall küllalt väike ühes käes hoidmiseks. Kui olete paremakäeline, võite kvartsi võnkeid proovida, hoides kristalli vasakus käes, tipp ülespoole pea suunas. Parem on seada tipp ülespidi selleks, et suunata energia ajju. Vasak käsi on eelistatavam, kuna see on ühendatud aju vastaspoolega. See on parem poolkera, meie mõistuse intuitiivne osa. Vasakukäelisel peaks hoidmise protseduur olema vastupidine. Kui kogete mingeid ebameeldivaid tundeid, valige teine kristall või korrake sama menetlust. Teie jaoks on hädavajalik tajuda sünkroonsust kristallienergiaga.
Sageli valib kivi meid, paisates välja tugevaid võnkeid. Pole haruldane, et minnakse ära selle kristalli juurest üksnes selleks, et avastada sundus tulla tagasi ja osta see ära.
Pärast puhastamist ( loe Kristallide hooldamine) peaks uut kristalli kandma kas keha vastas või keha lähedal, kuna see vajab aega neeldumiseks, segunemiseks ning teie isiklike võngete avardajaks muutumiseks. Hoidke kristall enda ligidal selliste igapäevaste tegevuste juures nagu töötamine, lugemine ja puhkamine. Sellega peaks isegi magama – pistma kvartsi padja alla. Veenduge, et tipp on suunatud üles, peast eemale, kõrgema vaimse teadlikkuse saavutamiseks.
Uuringud kinnitavad, et enamik inimesi on võimeline meelde tuletama üksnes neid unenägusid, mida alateadvus laseb teadvustada. Isikliku kristalli kandmine võib suurendada unenägude juhtimise ja meeldetuletamise võimet.
Muutumaks isiklikku kristalli tõhusaks arengu tööriistaks, tuleb lasta 30 päeva toimuda võngete täielikul integratsioonil.
Kaasaskandmiseks tuleks kristall mähkida pehmesse naturaalsesse riidesse, et kaitsta kergesti murenevat tippu. Ära kunagi pane ühtki kristalli kileümbristesse või tehismaterjalidesse, sest selle efektiivsus kahaneb.
Kristalle võib kanda ehetena sõrmuste, kaelakeede, käevõrude või kõrvarõngaste kujul, või kellarihma all varjul. Kõige tõhusam on kanda kristalli ripatsina kaelas nii, et see langeb rinna keskele.
Arvatakse, et väiksem kvarts kooskõlastab end kandja võngetega kiiremini kui suurem isiklik kristall. See protsess lõpeb tavaliselt 15 päevaga, kuna toimub pidevas kontaktis nahaga. Kui kristall on omanikuga harmoonilises vibratsioonis, käitub kristall kui füüsilise, eeterliku ja vaimse keha energiseerija.

Ravikristallid
Need on mitmeotstarbelised tööriistad ravimisel ja meditatsiooniseadena kasutamiseks. Ravikristallid, kui nad on programmeeritud, toimivad nagu ravija/mediteerija enda kehaenergia võimendajad. Samuti tasakaalustavad ja hajutavad nad kõiki ebaharmoonilisi võnkeid, kui on asetatud ümber inimese ravimise eesmärgil.
Need kristallid võivad olla igasuguse suuruse ja kujuga. Pole tähtis, kas nad on täketega või pragunenud; ainult tipud peavad olema terved.
Omanik võib teatud kvartsi energiatest välja kasvada. See kui arengu tööriist võib lakata osutamast igasugust edasist abi. Kui nii juhtub, andke kristall kellelegi, kes saab nende energiaid kasutada. Iga uut kvartsi on soovitatav detailselt uurida. Hoidke seda mõnda aega, tutvuge selle tekstuuri, kaalu ja temperatuuriga. Uurige sisemist ehitust. Pange tähele kõiki ebatavalisi märke selle pinnal. Vaadake, kuidas peegeldab päikesevalgus läbi selle kristalli spektrivärve. Kontrollige aegajalt struktuurimuutusi ja puhastumist. Ühesõnaga , õppige oma kristalli tundma, nagu oma uut autot või majagi. Nagu taimedega, nii vestlevad mõned inimesed oma kristallidega. Nad saavad „sõpradeks“.
Ja lõpuks pole vähem tähtis ka see, et te naudiksite neid oma arengu vahendeid.

KRISTALLI HOOLDAMINE
Ärkava mõistuse korralikuks teenimiseks nõuavad kristallid nagu kõik haprad seadised tähelepanu ja hoolitsust. Lõpuks töötab iga kristalli kasutaja välja omaenda hooldamistehnika.

Puhastamine/leotamine
Alati peaks kristalle puhastama kohe pärast selle saamist või ostmist, kuna paljud inimesed on seda enne käsitsenud. Nende võnked säilivad kristalli pinnal. Oletage alati, et need on negatiivsed, teile sobimatud energiad, mis ei tohiks teie omadega seguneda. Puhastamine aitab mahendada ja tasakaalustada tõukuvaid elektromagnetilisi välju, enne kui algab töö kristalli energiatega.
Peaks olema igaühe otsustada, kas kingituseks saadud kvartsi puhastada või mitte. Kinkija vibratsioonid võivad teie omadega mitte sobida.
Meresool on soovitatud vahend pealispinna vibratsioonide eemaldamiseks ja puhastamiseks. See neutraliseerib kvartsi elektrilised pinnalaengud, samal ajal mõjutamatasisestatud programmi. Leotamislahus valmistatakse vahekorras tassitäis kristallilist meresoola liitri vee kohta. Ideaaljuhul ei peaks vee temperatuur olema kõrgem kristalli omast. Ärge mitte kunagi kasutage metallanumat selle lahuse hoidmiseks. Magnetväli, mis tekib soola ja anuma vahel, võib kahjustada kvartsi tundlikke elektrone. Enne kristalli lahusesse asetamist hoidke seda vasakus käes ning mõttes paluge, et kogu negatiivsus eemalduks.
Paljud kogenud kristallikasutajad häälestuvad lahusesse asetatud kivile ja tunnevad intuitiivselt, kui see on puhastunud. Algaja jaoks peaks leotamise aeg ulatuma 15 min kuni mitme tunnini, olenevalt sellest, kust kvarts on saadud. Kristallipoodide omadele on vaja vähemalt 24 tundi, et garanteerida kõigi kuhjunud vibratsioonide eemaldamine. Kui puhastamine on lõpetatud, pestakse kvartsi energiavoolu aktiveerimiseks jaheda voolava vee all. Viimane saam on hõõruda kristalli loodusliku riidega, näiteks puuvilla või siidiga. Nüüd on kivi valmis programmeerimiseks.

Programmeerimine
Kristallid on portatiivsed arvutid, millel on võime vastu võtta, säilitada ning vabastada energiat käsu/palve peale. Isegi nende programmeerimine sarnaneb arvuti programmeerimisega. Mõlemad nõuavad selget, loogilist sisestust, et saada kompaktne väljund.
Järgnevad sammud demonstreerivad, kuidas seda tehakse.
1. Samm- puhastamne
Enne programmi sisestamist tuleb kvart puhastada kõigist eelnevaist mõtteist. Seda tuleb hoida vasakus käes, tipp ülespidi. Puudutades või kattes vasaku käega selle aluse, suunake mõtteliselt kujutletav valge valgus kiirgama pihupesast alusesse, üles läbi kristallikehami ja tipust välja. Siis tuleb lasta seda valgust kiirata läbi tahkude, kuni intuitiivselt tundub, et kvarts on puhastatud igasugusest eelnevast programmeerimisest. Puhastatuna on kristall nagu lindistamiseks valmis tühi plaat.
2. Programmi sõnastamine
Algastmetel on soovitav piirduda ühe programmiga kristalli kohta. Hoidke programmi nii lihtne kui võimalik, jättes keerulisemad kavandid hilisemaks.
Iga kvartsi tuleb programmeerida selle omaniku huve silmas pidades. See tähendab mõtte formuleerimist, mis hõlmab kujutlused enesearendamisest ja kasvamisest. Tuleb hoolt kanda, et ühessegi kristalli ei sisestatakse negatiivseid impulsse, kuna selline programm suureneks ja peegelduks tagasi. Kristallid ei reageeri verbaalsele keelele, seega tuleb iga programmhoolikalt läbi mõelda järjestikuste piltide kujul. Helisid ja värve saab sisestada programmeerimise kõrgematel tasanditel, ent algajale on soovitatav visualiseerida pildina sündmused.

Isiklikud kristallid
Kristalle, mida kas kantakse, kasutatakse meditatsiooniks või isiklikuks arenguks, võib programmeerida enesekujutlustega. See on saavutatav. Kujutledes mõtteliselt end täiuslikult terve ja õnnelikuna. Ehk nähke end sellisena, nagu te soovite olla. Projitseerides selle kujutluse kristalli, on soovitatav ümbritseda oma keha kaitsva kilbiga, et tõrjuda iga tüüpi negatiivsuse sisenemist teie aurasse. Kelleks looge kujutletav mull ümber kogu oma füüsise. Looge oma kaitsev kate nii, et saaksite vaadata välja ning tajuda maailma, ent mingid negatiivsed emotsioonid või olukorrad ei saaks siseneda teie vibratsioonidesse. Mõned inimesed konstrueerivad ümber oma kilbi peegli, mis peegeldab tagasi negatiivsuse igasugusest välisest allikast. Valik on teie teha. Tehke ükskõik mida, mis tundub teie jaoks õigena.
Teine sobiv programm on kasvanud teadlikkuse jaoks. Enesekujutlust võib projitseerida puhta valge valgusega, mis ümbritseb keha aurat. See valgus tõmbab ligi kõrgemaid vibratsioone universaalsetelt sagedustelt ning kiirendab seega teie arenguprotsessi. Selle arengu teostumiseks annate oma füüsilise ja vaimse keha niinimetatud kõrgemate jõudude kätte. Olenevalt te tõekspidamistest võib see olla teie hing, teie Jumal, teie juhised või milleks tahes te soovite neid jõude nimetada.
Kui kristalli kasutaja soovib olla parem ravija, informatsiooni juhtija, kunstnik jne., võib sisestada selle teostunud eesmärgi pildi. Näiteks kui keegi soovib teha kristalliravi, peaks ta kujutlema end tõeliselt edukalt ravimas.
Enesearenduse võimalused on lõputud. Programmeerija peab alati olema realistlik ja täiesti kindel selles, mida soovitakse, kuna seda saadaksegi. See ei tarvitse olla täpselt see, mida loodet, ka ei tarvitse palve täituda silmapilk, ent võite kindel olla, et see end ilmutab. Pidage meeles vana ütlust „Olge ettevaatlik sellega, mida küsite, sest võitegi seda saada!“

Ravivad kristallid
Ravikristalle võib programmeerida väikeste või füüsiliste vaevuste kõrvaldamiseks. Igasse kristalli võib juurutada mõttekujutluse ravivast isikust täie tervise juures. Kui tuleb leevendada konkreetset sümptomit, programmeerige kujutlus haiguse hajutamisest „suitsupilve“ või nähke seda isikut täie tervise seisundis.

Kristallide kinkimine
Kui kristall on programmeeritud kinkimiseks, peaks saaja olema sellesse kujutletud täiusliku tervisega ning harmoonilise eluga. Seda kvartsi võib kaasas kanda mõned päevad otse kinkija keha vastas, et talle võnkeid sisestada. Lõpuks segunevad need uue valdaja omadega. Kingitavaid kristalle võib programmeerida kas eemaldama arengutõukeid, abistama ravis, meditatsioonis või muus, milles saaja vajab abi. Alati öelge sellele inimesele, milline on programm, ning laske temal otsustada, kas see sobib tema vibratsiooniks ja arenguga.

Üldine puhastamine
Iga kahe nädala tagant tuleks kvartsi loputada jaheda kraanivee all. See pesemine eemaldab igasuguse pinnale tekkinud tolmu, mis võib vähendada kristalli efektiivsust. Peale seda võib kivi energiaväljade edasiseks stimuleerimiseks hõõruda pehme naturaalse riidega. Ravi käigus neelavad ravikristallid emotsionaalsete vaevuste võnkeid. Et hoida neid energiaid saastamast teisi kristalle, leotage ravikristalle soolalahuses vähemalt 15 min. Puhastamise kestuse võib määrata isiku emotsionaalse reaktsiooni ulatuse järgi kristalliseansi ajal. Nutmine, nuuksumine, värisemine jne. näitavad, et eemaldati suur hulk negatiivsust. Sellisel juhul tõstke kindluse mõttes leotamise aega 24 tunnile.
Tuleb rõhutada võimalust, et ravija imab ravitava negatiivsust oma keha aurasse. Et vältida võimalikke emotsionaalseid nakatumisi või füüsilisi reaktsioone, peaks ravija pärast iga seanssi pesema mõlemaid käsi voolava vee all. See eelmadab kehast negatiivsed vibratsioonid. Alati, kui võimalik, on soovitatav dušši võtta.

Energiseerimine
Kristallid vajavad loomulikku valgust ja neile tuleks anda otsest päikesevalgust energiseerimiseks vähemalt 5 t nädalas. Asetage nad päikeselisele aknalauale, rõdule või turvalisse paika õues.
Samuti energiseeruvad nad üksteise vahetus läheduses. Soovitav on lasta nende energial voolata, paigutades kristallid kolmnurga- või ringikujuliselt.

Hoiatused
Mõned soovitavad ettevaatusabinõud vältimaks kristallide vigastamist:
Ärge jätke neid pikaks ajaks kunstlikku valgusesse, eriti mitte fluorestsentsalgusse. Nende molekulaarne struktuur võib muutuda ning alaliselt viga saada kunstliku valguse sageduse kõverdava toime tõttu.
Ärge asetage kristalle magnetpindadele. Programmid võivad repolariseerudes kustuda.
Ärge kasutage soolalahust teistkordselt. Sool säilitab vanad võnked ja saadab need uuesti teistesse kristallidesse.
Ärge puudutage teiste inimeste kristalle, kui teid pole palutud seda teha. . Võib-olla nad ei soovi, et teie võnked lisanduksid nende kvartsi.
Ärge lubage kellelgi käsitseda teie isiklikku kristalli. Selle vibratsioonid on spetsiaalselt kohandatud teie enda omadele.
Ärge minge oma kristallide lähedale, kui olete kui olete masendunud või vihane. Need omandavad teie negatiivsuse, suurendavad seda ja saadavad teile tagasi.
Transportides mähkige iga kristall eraldi pehmesse looduslikku materjali. Kindlustage, et tipud oleksid hästi kaitstud.

VÕIMALIKUD KÕRVALMÕJUD
Kristallid on võimsad tööriistad. Nende energiatega töötades võib tulla ette mõningast ebamugavustunnet. Enne kristallide kasutamist teiste või enda peal peaks tutvuma võimalike kõrvalmõjudega. Nende uute energiate talumist tuleb pikkamööda arendada.

Peavalud
Ravi või meditatsiooni ajal võib valu-peavalu kujul-olla kõige intensiivsemalt tunda lauba keskel. Selle reaktsiooni tekitab kristalli energiaväljade mõju aju energiaväljadele. See energia võib voolata läbi lauba keskosa, kus see arvatakse mõjutavat käbinääret, mida nimetatakse kolmandaks silmaks. Neid peavalusid peaks vaatlema osana aju intuitiivsest keskuste stimuleerimise positiivsest protsessist. Kui peavalud ilmuvad ravimise või meditatsiooni ajal, tuleb kristallid eemaldada. Ebamugavustunne võib kesta mõnest minutist kuni ühe päevani, sõltuvalt sellest, millisel määral inimene on tundlikumaks muutunud või ülelaetud. Kehasse on imbunud liiga ruttu liiga palju energiat. Igaühel meist on individuaalne taluvusmäär, mille võib tuvastada vaid ettevaatliku katsetamisega.

Energiavirvendused
Kristallitöö käigus tuntakse neid tillukesi, peaaegu elektrilöögi taolisi tuimi torkeid sageli keha eri osades. Normaalsetes tingimustes kestavad nad üksnes mõne minuti. Harilikult ilmnevad nad kehapiirkondades, kus eeterlik palistusvöö on vigastatud; nad annavad tunnistust kristallienergiate jätkuvast toimimisest nende vigastuste silumiseks.

Kangestus
Käed ja käsivarred võivad muutuda tuimaks, eriti kui kristalle kasutatakse seadete laadimiseks. Selle reaktsiooni põhjustab elektromagnetiline hoovus kristallide ja seda laengut kogeva inimese vahel.

Iiveldus/kõhulahtisus
Liiga palju kvartsi energiat võib põhjustada kõhulahtisust/iiveldust. Kui emb-kumb neist sümptomitest ilmneb käib kristalli energia sel hetkel inimesele üle jõu. Kui emb-kumb reaktsioon ilmneb inimesel uut kristalli kandes, tuleb see vahetada väiksema, nõrgemajõulise vastu. Füüsilise keha siseorganid ei ole veel kohanenud nende uute energiatega. Pikendage kristalli kandmise aega vähehaaval, kuni see organismi ei kahjusta.

Negatiivsus
On üpris võimalik, et kristallienergiatega tööd alustavail inimestel ilmneb algul mõningaid negatiivseid emotsionaalseid reaktsioone. Niipea kui algab teadlik areng, muutume me kõik üha tundlikumaks kõigi väliste olukordade suhtes. Me oleme „täpsemalt häälestatud“ nagu raadiovastuvõtja ja nii oleme skeptilised ka võngete suhtes. Asjad mis meid kunagisi häirinud, muutuvad ühtäkki väga ärritavateks. Sellega peab leppima kui osaga teadlikkuse arenguprotsessist. Lihtsalt mõistke seda ja leppige sellega, et see tundlikkus on märk edasiliikumisest.

Peapööritus
Pärast intensiivset ravi ilmneb sageli peapööritus või oimetus. See on märk, et ollakse vabanenud emotsionaalsest taagast. On võimalik, et tuntakse end imelikus tühjuses või reaalsusest irdununa. See seisund aga möödub kiiresti.

Erandid
Mõnedel inimestel ei tule kunagi ette ühtki neist probleemidest. Kindel on, et reaktsioonid võivad ilmneda ja ilmnevadki nii füüsilisel kui vaimsel minal ilma, et tingimata kaasneksid mingid ilmsed sümptomid.
Kui pärast pikemat tööd kristallienergiatega näivad halvad aistingud lõppeda, tuleks seda võtta kui positiivset märki, et keha on kohanenud energiatega. Sellised isikud suudavad nüüd töötada võimsamate kristalliseadetega.